AKTUALITY

Zápis do mateřské školy na rok 2017/2018

Počet volných míst: 28


Výdej přihlášek:
 • 02. - 5. 05. 2017 od 1030 do 1130 hodin
  (pro rodiče bez přístupu k internetu)

Sběr přihlášek:
 • 15. 05. 2017 od 830 do 1300 hodin
 • 16. 05. 2017 od 1130 do 1530 hodin

Při odevzdání čitelně vyplněné, rodiči podepsané a lékařem potvrzené přihlášky předloží zákonný zástupce dítěte platný občanský průkaz a rodný list dítěte, případně jiné dokumenty (nájemní smlouvu atd.).

Informace týkající se přijímacího řízení dětí do mateřské školy najdete na:www.zapisdoms.brno.cz současně s kritérii a formulářem kestažení.

Možnost navštívit mateřskou školu mohou rodiče v termínu 17. 4. - 19. 4. 2017 v době od 1000 do 1200 hod.


Informace pro rodiče k povinnému předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2017: (PDF)

PLÁN AKCÍ NA DUBEN 2017

 • 31. 3. 2017
1030 hod. "bObles" - balanční cvičení v MŠ
 • 04. 4. 2017
DEN ZDRAVÍ
 • 05. 4. 2017
odchod z MŠ v 815 hod. VÝCHOVNÝ KONCERT ZUŠ FR.JÍLKA na Vídeňské
 • 10. 4. 2017
1530 - 163O hod. VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY v jednotlivých třídách
 • 20. 4. 2017
NÁVŠTĚVA MINIFARMY SE ZVÍŘÁTKY
a s ukázkou domácí výroby sýrů (předškolní děti)
 • 21. 4. 2017
DEN ZEMĚ
 • 26. 4. 2017
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ s ekologickým zaměřením


Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, tel: 543 212 880, e-mail: mshorni@seznam.cz
designed: robert mahr © pavla levinská 2014